Universidade de Vigo
Cabeceira
Operadora telefónica (cabeceira): +34 986812000 - Extensión: 12000

Directorio telefónico
Buscar usuario ó extension
Amosaranse todo-los usuarios que nos seus nomes e apelidos aparezan toda-las palabras introducidas.
Centro de gasto
Amosaranse só os usuarios que pertenzan ó centro seleccionado.
Tipo de centro
Se non se escolle un centro pódese seleccionar o tipo de centro.